Utsman bin Affan Pemilik Dua Cahaya

Utsman Bin Affan

Utsman bin Affan merupakan seorang khalifah yang berkuasa selama 13 tahun, yakni 644 sampai 656 M, atau 23 sampai 35 H.  Ia menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Sejak itulah, ia menggantikan Abu Bakar As Shidiq dan Umar bin Khattab, sebagai khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Biografi Utsman Pemilik Dua Cahaya Utsman bin Affan […]

The post Utsman bin Affan Pemilik Dua Cahaya appeared first on Harapan Rakyat Online.source https://www.harapanrakyat.com/2021/03/utsman-bin-affan-pemilik-dua-cahaya/

Related Post

No comments:

Post a Comment

Cari Artikel